Bazon Brock
Professor for Aesthetics and Kunstvermittler
Frankfurt 1984